مراکز دولتی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در تایلند
آدرس: بانکوک خیابان سوخومویت – کوچه شماره ۴۹/۱۱
تلفن:۳-۳۹۰۰۸۷۱-۰۰۶۶۲
ساعات کاری : ۹ الی ۱۷

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند
آدرس: بانکوک سوخومویت، خیابان اکامای (شماره ۶۳) خیابان ۱۰، کوچه شماره ۶، پلاک ۱۰۶
تلفن: ۲۱ -۲۶۲۰-۳۹۲-۰۰۶۶۲
ایمیل : cultural_iran@yahoo.com 
سایت: www.fa.bangkok.icro.ir