مراکز دولتی

پزشکی قانونی قم
آدرس: بلوار شهید حاج خدا کرم، بعد از پایانه مسافربری، روبروی دانشگاه پردیس
تلفن: ۶۶۴۱۲۰۷
وبسایت: qm.imo

دادسرای عمومی و انقلاب قم
آدرس: میدان شهید مطهری، خیابان شهید لواسانی (ساحلی)، جنب خانه معلم
تلفن: ۷۷۵۸۰۸۰