پزشکان مشهد

دکتر کامیار توکلی طبسی
ارولوژیست
آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، میدان امام رضا (ع) بیمارستان امام رضا
تلفن: ۰۵۱۱۸۰۲۲۳۹۱
سایت: Genitoplasty.ir
ایمیل: Info@genitoplasty.ir
نکته: دکتر توکلی در بیمارستان دولتی و با هزینه پایین و حدود دو میلیون تومان (سال ۱۳۹۳) جراحی را انجام می‌دهند