کتابخانه محتا

 

کتابخانه محتا

در کتابخانه محتا سعی میکنیم یک منبع خوب، به روز و رایگان برای تراجنسی ها آماده کنیم تا به راحتی قابل دریافت و مطالعه باشد.

این بخش یک بخش نو و جدید است و احتمالا ایراداتی در آن باشد. انتقادات و پیشنهادات خود را از قسمت تماس با ما برای ما ارسال کنید

هورمون درمانی در تراجنسی ها

هورمون درمانی در تراجنسی ها

جراحی تغییر جنس

جراحی تغییر جنس

اصطلاحات مرتبط با تراجنسی

gender-bread