اصطلاحات مرتبط با تراجنسی

مقدمه

این کتابچه جهت راهنمایی و افزایش آگاهی افراد، گروه‌ها و نهادهای مختلف مرتبط با موضوع تراجنسی است تا با اصطلاحات و کلمات حوزه تراجنسی آشنایی داشته باشند و با اشتباه در بیان این کلمات دچار خطا نشوند
پیش از شروع ذکر چند نکته الزامی است:

 • بر حسب موضوع و مطلب بیان شده، از منابع معتبر و بی طرف استفاده شده است تا اعتبار این کتابچه محفوظ باشد. منابع در انتهای این کتابچه ذکر شده است
 • این نوشتار به صورت رایگان در سایت محتا-مرکز حمایت از تراجنسی های ایرانی قابل دسترسی است و هیچ گونه هزینه ای بابت آن دریافت نمی شود.
 • این اثر تحت پروانه “اختیار-غیرتجاری ۴٫۰ بین المللی کریتیو کامنز” منتشر شده است. برای مشاهده یک نسخه از این پروانه به اینجا مراجعه کنید
 • مسلما کلمات و اصطلاحات فراوانی در این حوزه وجود دارد، اما تمرکز ما بر روی پرکاربردترین کلمات و اصطلاحات بوده است تا مطلب خلاصه و بدون زوائد باشد

جنس (Sexual Identity)

جنس یا  هویت جنسی  (sex) به تشخیص افراد بر اساس اندام جنسی‌شان گفته می‌شود. یعنی تقسیم بندی افراد به گروه های مختلف بر اساس اندام جنسی.
دو جنس مشهور و شناخته شده نر و ماده است (نه زن و مرد). جنس بر اساس پنج فاکتور تشخیص داده می شود:

 • تعداد و نوع کروموزم های جنسی
 • نوع غدد جنسی، مانند تخمدان یا بیضه
 • هورمون های جنسی
 • آناتومی درونی (مانند رحم)
 • اندام تناسلی جنسی

گاهی افرادی به دنیا می آیند که ممکن است بین یکی از این پنج فاکتور تضاد و اختلافی داشته باشند، به این افراد اصطلاحا بیناجنسی یا Intersex گفته می شود. بیناجنسی تفاوت عمده ای با تراجنسی دارد. بیناجنس شخصی است که از ابتدای تولد داری تفاوت در یکی از این پنج فاکتور است و هیچ گونه مداخله پزشکی در آن تاثیری نداشته است. مانند: موزائیسم، سندرم کلاین فلتر و…
نکته بعدی آن است که بیناجنسی (Intersex) با دوجنسی (Hermaphroditism) تفاوت دارد که در ادامه با آن می پردازیم

جنسیت (Gender)

جنسیت یا هویت جنسیتی (به انگلیسی: Gender Identity) به تشخیص افراد بر اساس باور ذهنی شان است.
هویت جنستی در ذهن و باور هر فرد است. یعنی فرد در ذهن و باورش و بدون توجه به اندام جنسی اش خودش را زن، مرد، هردو یا هیچکدام می داند.
جنسیت هرگز و هیچگاه قابل تغییر نیست و یک مساله ثابت و غیر قابل تغییر است مگر در برخی بیماری های روانی خاص.
هویت جنسیتی را به دلیل اینکه در ذهن افراد است می توان یک طیف در نظر گرفت که در یک سمت آن مرد و در سمت دیگر آن زن قرار دارد. افراد ممکن است در هر جای این طیف قرار داشته باشند و به صورت های مختلف شناخته شوند. جنسیت یک موضوع صفر و یکی نیست. یعنی نمی توان گفت فرد قطعا ۱۰۰% زن است و یا ۱۰۰% مرد بلکه ممکن است در هر کجای این طیف قرار داشته باشد
جنسیت همچنین وابستگی مستقیمی به فرهنگ و عرف جامعه دارد. ممکن است فردی در جامعه بر اساس باورهای ذهنی اش کاملا مرد شناخته شود ولی در جامعه دیگری برخی تصوراتش به زنان تعلق گیرد. جنسیت را باید بر اساس فرهنگ و عرف محل زندگی هر فرد بررسی کرد. نمی‌توان تعریف جنسیت در میشیگان آمریکا را به فردی در سئول کره جنوبی تعمیم داد.

رفتار جنسیتی (Gender Expression)

رفتار جنسیتی یا ابراز جنسیتی (Gender Expression) به رفتارهایی گفته می شود که باعث می شود در جامعه افراد را زنانه یا مردانه بدانیم. پوشش، آرایش، اصلاح مو، صحبت کردن، راه رفتن و… مواردی هستند که به عنوان رفتار جنسیتی شناخته می شوند.
رفتار جنسیتی مهم ترین عاملی است که افراد در دیدار با هم تشخیص میدهند فرد مردانه است یا زنانه. رفتار جنسیتی نیز مانند جنسیت یک طیف است که در یک سمت آن زنانگی و در سمت دیگر آن مردانگی است و مانند جنسیت نیز وابستگی مستقیمی به فرهنگ و عرف جوامع دارد. ممکن است نوعی پوشش در ایران کاملا مردانه تلقی شود اما در هندوستان تلفیقی از زنانگی و مردانگی باشد. نمی توان برای رفتار جنسیتی یک چارچوب جهانی و کلی در نظر گرفت. افراد در برخورد با یکدیگر نمی توانند اندام جنسی یکدیگر را بررسی کنند و یا از ذهن و باور هم باخبر شوند بلکه بر اساس رفتار جنسیتی تشخیص می دهند فرد مردانه است یا زنانه یا چیزی بین این دو.
به عنوان مثال شخصی که مانتو زنانه به تن دارد، روسری سر کرده و کفش و آرایش زنانه دارد در نگاه مردم ایران فردی زنانه است و بر اساس این زنانگی تصور بر این است که وی یک زن است.

gender-bread

دوجنسی (Hermaphrodite)

دوجنسی یا hermaphrodite در واقع بیشتر در بین گیاهان و حیوانات مرسوم است
دوجنسی در واقع به حالتی گفته می شود که فرد هر دو نشانه های جنسی را به صورت کامل و مساوی داشته باشد یعنی فرد هم زن باشد و ارگان های زنانه داشته باشد و هم مرد باشد و ارگان های مردانه داشته باشد، کامل و مساوی و بتواند به راحتی بین نر و ماده بودن تغییر رفتار دهد، مانند حلزون ها یا دلقک ماهی ها
اشتباه نکنید، شیمیل و امثال آن حاصل دستکاری های انسانی و جراحی های زیبایی مانند پروتز سینه، لیزر و… است که تنها در صنعت پورنوگرافی و برای تن فروشی کاربرد دارد و نه چیز دیگر. هیچ فردی شیمیل متولد نمی شود، لااقل تا امروز متولد نشده است.
در ایران به اشتباه به افراد بیناجنس (Intersex) مانند کسانی که بیضه پنهان دارند دو جنسه گفته می شود که یک اشتباه بزرگ و مصطلح است.

گرایش جنسی (Sexual Orientation)

گرایش جنسی یا میل جنسی (Sexual Orientation) به میل و کشش احساسی و جنسی به سمت فرد مقابل می گویند. میل جنسی نیز یک طیف است که در یک سمت آن کشش به سمت مرد و در سمت دیگر آن میل به زن است. باید توجه کرد که میل جنسی بر اساس جنسیت فرد است. یعنی اگر فردی در ذهنش باور دارد که یک مرد است و به فردی گرایش دارد که در ذهنش خودش را زن میداند در نتیجه یک دگرجنس‌گرا است. در این جا اندام جنسی هیچ نقشی ندارد.
در اغلب موارد افراد میل جنسی را با هویت جنسیتی اشتباه گرفته و تصور می کنند تمام افرادی که هویت جنسیتی متفاوت با اندام جنسی اش دارند را می توان گرایش جنسی شان را حدس زد!
باید توجه کرد که هویت جنسیتی هیچ تاثیری بر گرایش جنسی ندارد و این دو کاملا مجزا است. به عنوان مثال، شخصی که یک دست ندارد لزوما گرایش جنسی خاصی ندارد! همچنین شخصی که تراجنسی است لزوما گرایش جنسی خاصی ندارد.

همسوجنسیت (Cisgender)

همسوجنسیت یا سیسجندر (Cisgender) به فردی گفته می شود که جنس، جنسیت و رفتار جنسیتی مطابق با همدیگر دارد. در واقع هر فردی که تراجنسیتی نباشد، سیسجندر است. به عنوان مثال فردی که اندام جنسی نرینگی دارد، در ذهن و باورش خودش را مرد می داند و بر اساس جامعه و محیط محل زندگی اش رفتار جنسیتی اش نیز مردانه است در نتیجه به این فرد در اصطلاح همسو جنسیت یا سیسجندر می گویند .
معمولا افراد، به اشتباه به جای استفاده از این کلمه، برای نشان دادن گروه مقابل تراجنسیتی ها از کلمه استریت (Straight) استفاده می کنند در صورتی که کاملا اشتباه است. اصطلاح استریت در واقع به معنی دگرجنس خواهی و یک گرایش جنسی است که قبلا توضیح دادیم.
باید توجه کرد تفاوتی ندارد که این فرد از زمان تولدش اینگونه بوده و یا با اقدامات پزشکی به این جایگاه رسیده باشد. یعنی اگر فردی از ابتدا اینگونه متولد شده است یک سیسجندر است و کسی هم که با جراحی، هورمون تراپی و یا هر اقدام دیگر به این مرحله رسیده نیز یک سیسجندر است.
نکته دوم این است که گرایش جنسی هیچ تاثیری در سیسجندر بودن یا نبودن فرد ندارد

تراجنسیتی (Transgender)

تراجنسیتی یا ترنسجندر (Transgender) به فردی گفته می شود که بین جنس، جنسیت و رفتار جنسیتی اش تضادی باشد. به عنوان مثال اندام جنسی ماده دارد اما در ذهن خودش را مرد می داند و رفتار جنسیتی مردانه نیز دارد. در تراجنسیتی حالتهای مختلف و بسیار زیادی وجود دارد. اما نکته مشترک اینجاست که حداقل بین یکی از این سه تعریف تضاد و تفاوتی با دو عامل دیگر وجود دارد .
تراجنسیتی به دلیل حالت های مختلفی و زیادی که دارد به گروه های زیادی تقسیم می شود مانند زنانه پوشی، دوجنسیتی،تراجنسی، بی جنسیتی، مبدل پوشی و… که هر کدام تعریف مشخص خود را دارد. به نوعی تراجنسیتی خود به عنوان یک سردسته است و زیرشاخه های مختلفی دارد که هر کدام مسیر متفاوتی دارند و نمی توان یک ترنسجندر از یک دسته را با دسته دیگر مقایسه کرد.
تراجنسیتی نقطه مقابل همسوجنسیتی یا همان سیسجندر می باشد. در واقع انسان ها بر اساس جنسیت به دو گروه همسوجنسیتی و تراجنسیتی تقسیم می شوند.

تراجنسی (Transsexual)

تراجنسی، ترنسکشوال (Transsexual) به دسته ای از تراجنسیتی ها گفته می شود که که به طور مشخص بین هویت جنسیتی و هویت جنسی خود تضاد دارند و این تضاد به حدی زیاد است که برای تغییر جنس خود تلاش می کنند. به عنوان مثال فردی که اندام جنسی نرینگی دارد، اما در ذهن خودش را به عنوان یک زن باور دارد. این باور به شدت قوی بوده و از ابتدای تولد با فرد است و چیزی نیست که بر اساس آموزش و شرایط به دست بیاید.
این فرد در ذهن و باورش اعتقاد دارد باید یک زن باشد و رفتار جنسیتی زنانه داشته باشد و به همین خاطر به جراحی تغییر جنس یا تطبیق جنس (Sex Reassignment Surgery) فکر می کند و برای آن تلاش می کند.
باید توجه کرد که:

 • فرد ممکن است دست به جراحی نزند زیرا ممکن است شرایط مالی، اجتماعی و یا پزشکی را مناسب نداند اما به آن فکر می کند و در صورت نبودن مشکل آن را انجام می دهد
 • گرایش جنسی فرد هیچ تاثیری در تراجنسی بودن یا نبودن فرد ندارد. گرایش یک مساله جداگانه و بی ربط به هویت می باشد. به عنوان مثال فردی که نابینا است ممکن است هر گرایشی داشته باشد و نابینا بودن یا نبودن هیچ تاثیری در گرایش فرد نخواهد داشت.
 • ممکن است فردی بر اساس شرایط محیطی و فرهنگی، رفتارهای جنسیتی متفاوتی داشته باشد، رفتار جنسیتی دلیلی بر تشخیص فرد به عنوان تراجنسی نیست.
 • یک فرد ترنسکشوال لزوما نشانه فیزیکی یا هورمونی از جنس دیگر ندارد. ممکن است یک فرد با اندام و فیزیک کاملا مردانه باشد اما در ذهن خودش را زن بداند و برای تغییر فیزیکش تلاش کند.

آشفتگی جنسیتی (Gender Dysphoria)

آشفتگی جنسیتی یا ملال جنسیتی (Gender Dysphoria) یک دسته بندی علمی در بحث روانپزشکی برای تراجنسی ها است. انجمن روانپزشکی آمریکا بر اساس این اصطلاح می گوید که فردی که دچار آشفتگی جنسیتی است در واقع کسی است که هویت جنسیتی متفاوت از اندام جنسی اش دارد و برای تغییر اندام جنسی یا همان هویت جنسی اش تلاش می کند و حداقل برای شش ماه روی خواسته خود اصرار داشته باشد.
آشفتگی جنسیتی در واقع اسم دیگر تراجنسی در مباحث روانپزشکی است و نوعی تیتر برای تشخیص افراد تراجنس است .
آشفتگی جنسیتی در DSM5 به عنوان یک اختلال جنسی، جنسیتی و یا انحراف جنسی شناخه نمی شود بلکه به عنوان یک آشفتگی و عدم تطبیق از آن یاد می شود.
این تغییر نام برای آن بود که بار منفی سایر اصطلاحات از روی تراجنسی ها برداشته شود و باعث ننگ یا توهین به تراجنسی ها نشود.

اختلال هویت جنسیتی (Gender Identity Disorder )

این اختلال که با نام Gender Identity Disorder شناخته می شود و در ایران اشتباها اختلال هویت جنسی خوانده می شود، قبل از سال ۲۰۱۳ به جای آشفتگی جنسیتی به کار می رفت و به نوعی بیان می کرد تراجنسی ها دچار اختلال هستند. اما در DSM5 و از سال ۲۰۱۳ این مورد اصلاح شد و بیان شد تراجنسی بودن به نوبه خود اختلال محسوب نمی شود.
در واقع دی اس ام در نسخه جدید خود بار منفی اختلال هویت جنسیتی را حذف کرد تا تراجنسی ها را از انگ و تبعیض های مرتبط با این نام گذاری در امان نگاه دارد. در این نسخه بیان شد که تراجنسی بودن هیچ گونه اختلالی محسوب نمی شود و در دسته بندی جداگانه و به عنوان آشفتگی جنسیتی یا ملال جنسیتی از آن یاد می شود.

جراحی تغییر جنس (Sex Reassignment Surgery)

جراحی تغییر جنس یا تطبیق جنس (Sex Reassignment Surgery) مجموعه از اقدامات پزشکی، شامل هورمون تراپی، جراحی های زیبایی و جراحی آلت تناسلی است که برای افراد تراجنسی و بیناجنس کاربرد دارد و اندام جنسی اولیه را تغییر داده و به جنس مورد نظر تبدیل می کند
بنابر تعریف جنس و جنسیت که در ابتدا خواندیم اکنون میدانیم که اصطلاح جراحی تغییر جنسیت و یا تطبیق جنسیت کاملا اشتباه است زیرا جنسیت تغییر ناپذیر است و این مجموعه اقدامات بر روی جنس انجام می شود، نه جنسیت

منابع

Collins Dictionary
Isna.org
Gender Wikia
Psychiatry (PDF)
Britannica


:لینک کوتاه
http://www.mahtaa.com/?p=3951813

درباره نویسنده

محتا یک وبسایت گروهی است که به صورت رایگان جدیدترین آموزش ها، اخبار و مطالب مربوط به تراجنسی در دنیا و ایران را ارائه می‌کند

مطالب مرتبط

30 نظر

 1. Elnaz

  ممنون از مطالب عالیتون و لی کاش بیشتر از اینا به مردم ما توضیح داده میشد چرا که همه ما در هر شرایطی حق یکسان زندگی کردن داریم

  پاسخ
 2. علیرضا

  سلام منم یه تراجنسی هستم وخیلی ناراحتم هیچکس مارو درک نمیکنه دلم میخاد فقط یه بار با یه آدمی که دردمو میفهمه حرف بزنم کاش خانوم بهنوش بختیاری یک بازیگرمعروف نبود که به راحتی می شد پیداشون کرد هرچند من مسیرم دوره حداقل آنلاین می شد باهاشون حرف زد….
  یعنی میشه ما هم به آرزوهامون برسیم؟
  راستی اینا مطلبا و سایتا به درد آدمای باسواد میخوره باید برای افرادی ک سن بالایی دارن وبه نت سر نمیزنن مدام از طریق تلویزیون و همایش آگاهی داد هرچند که همه همایش ها تو تهرانه و ما که دوریم ازش بی نصیبیم.
  خدابه هممون کمک کنه Cry

  پاسخ
  1. محتا

   سلام دوست من
   در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مستندی از بچه ها به نام در همین نزدیکی پخش شد که در سایت موجوده میتونید دانلود کنید و مشاهده کنید و به اطرافیان نشون بدیم. یا مجله سرنخ در شماره قبلی خود به موضوع تراجنسی پرداخته که میتونید از سایت همشهری سفارش بدین تا دم منزل پست کنن براتون و به اطرافیان نشون بدین

   پاسخ
  2. kianoosh

   آخرش با خود کشی میمیریم هممون😪توی جامعه ی ما هیچکس نیست که بتونه ماهارو درک کنه جز خودمون!!واقعا که باعث تاسفه.

   پاسخ
 3. پوریا

  سلام با تبریک سال نو این سوالات را دوستی از من پرسیده وخواسته از شما بپرسم لطفا بزرگواری کنید وپاسخ بدهید :
  سوال اول : آیا ممکن است کسی الت تناسلی مردانه داشته باشد صدای مردانه داشته باشد وظاهرا کامل مرد باشد ولی از لحاظ کوروموزمی زن باشد ؟ آیا اصلا چونین چیزی ممکن است ؟
  لطفا جواب این سوال را بدهید
  چون دوستی دارم که اصرار دارد میشود شخصی آلت تناسلی کاملا مردانه وسالم داشته باشد وبتواند ریش هم دربیاورد وصدای مردانه داشته باشد ولی از لحاظ کوروموزمی زن باشد
  من میگویم چونین چیزی محال است ولی دوستم اصرار دارد که چونین چیزی شدنی است
  حق با کدام از ما ۲نفر است؟
  سوال دوم : ایا ممکن است همانطور که برخی افراد بیضه پنهان دارند ممکن است کسی هم الت تناسلی مخفیانه زنانه داشته باشد یا چونین چیزی محال است ؟

  پاسخ
  1. محتا

   با سلام.
   چیزی به نام واژن پنهان نداریم.
   .
   ممکن است فرد دچار یکی از اختلالات کرومزومی مانند کلاین فلچر باشد و یک یا چند ایکس اضافه تر داشته باشد

   پاسخ
   1. پوریا

    با سلام بسیار متشکرم که به سوالات من جواب میدهید من دچار ابهام شدم لطفا دوباره جواب این سوال را بدهید:
    دوست من اصرار دارد که میشود شخص آلت تناسلی پسرانه داشته باشد وصدای پسرانه داشته باشد وریش هم دربیاورد وحتی ممکن است بتواند به عنوان پسر اسپرم هم داشته باشد ولی از لحاظ ژنتیکی زن باشد
    من میگویم چونین چیزی محال است ودوستم اصرار دارد چونین چیزی ممکن است
    حق با کداممان هست؟
    کلاین فلچر که شما فرمودید شخص عقب مانده ذهنی میشود وریش هم درنمی اورد
    ولی منظور من این است که عقب مانده نباشد
    آلت تناسلی پسرانه داشته باشد وصدای پسرانه داشته باشد وریش هم دربیاورد وحتی ممکن است بتواند به عنوان پسر اسپرم هم داشته باشد ولی از لحاظ ژنتیکی زن باشد
    که من میگم چونین چیزی محال است
    ودوستم اصرار دارد که ممکن است
    حق با کداممان هست؟

    پاسخ
     1. پوریا

      سلام ببخشید زیاد سوال میپرسم چون سوالات علمی است وباید روشن شوم
      واز شما هم خیلی متشکرم که سوالات من را جواب میدهید
      پس ممکن است که شخصی الت تناسلی مردانه داشته باشد وریش داشته باشد وصدای مردانه داشته باشد واسپرم هم داشته باشد
      وعقب مانده هم نباشد
      ولی از لحاظ کوروموزمی نه اینکه کروموزوم کاملا زنانه داشته باشد
      چون پاسخ دادید چونین چیزی ممکن نیست
      ولی ممکن است کوروموزوم کاملا مردانه نداشته باشد
      درست متوجه شدم ؟

     2. محتا

      بله ممن است xxy یا اختلال دیگری داشته باشد.
      ممکن است یک اختلال کروموزمی باشد و کاملا مردانه یا زنانه نباشد اما صفات ثانویه مردانه را داشته باشد ولی در این حالت داشتن اسپرم بارور اتفاق فوق العاده نادری است

 4. پوریا

  سلام یک سوال دیگر هم داشتم لطفا از دست من ناراحت نشوید :
  این فقط سوال است وقصد توهین ندارم
  ممکن است کودکی براساس رفتار والدین ودوستانش دچار تضاد جنسی شود
  روانپزشک چگونه فرق اینها را میفهمد ؟
  مثلا اگر پسری مازوخیسم مبدل پوشی داشته باشد چگونه تفاوتش با ترنس مشخص میشود ؟
  یا اگر پسری بی جنسیتی باشد یا رفتار ۲جنس را داشته باشد از کجا تفاوتش با ترنس مشخص میشود؟
  سوال من بدین علت است که اگر فردی که مازوخیسم مبدل پوشی دارد یا کسی که بی جنسی است تراجنس شناخته شود وعمل کند ممکن است عواقب بدی داشته باشد
  روانپزشک از کجا متوجه میشود؟

  پاسخ
  1. محتا

   روانپزشک با انجام تست های مختلف و فرافکنانه سعی می کند صحت سلامت عقل مراجعه کننده را تشخیص دهد و نیاز واقعی فرد به جراحی تغییر جنس را بررسی کند.
   این امر در تخصص روانپزشک مربوطه است

   پاسخ
   1. پوریا

    سلام خوب افرادی که از لحاظ رفتاری وروانی بی جنسیتی هستند یا ۲جنس گرا هستند بیمار روانی نیستند
    اگر روانپزشک به یک بی جنسیت گرا ویا یک دوجنس گرا بگوید برو عمل کن

    ممکن است برای ان شخص یک فاجعه ایجاد شود

    پاسخ
 5. امیر شیرین زاده ( یاشار )

  سلام. Smile
  به تازگی موفق شدم که یک مقاله علمی پژوهشی در مورد علل و سبب شناسی اختلال هویت جنسی(تراجنسی) بنویسم و به یک همایش معتبر علمی ارسال کنم.
  امیدوارم مقاله من بتواند کیفیت لازم و همینطور نظر مثبت داورها را جلب کنه و چاپ شود.
  در تحقیق خودم از سایت شما و بچه های ترنس استفاده زیادی کردم و مطالب بسیاری آموختم.
  ———————-
  به امید روزی که تراجنسی های ایران در کنار سایر مردم عزیزمان بتوانند در دوستی و بدور از قضاوت های ناپخته، زندگی راحتی داشته باشند. و سعی کنند با تمام ناملایمتی ها ، در هر جسم ، جنسیت ، هویت و گرایشی که احساس می کنند شاد باشند و نگاههای تبعیض آمیز و نادرست را با لبخند آگاهی، آرامش و اعتماد به نفس پاسخ بدهند.
  در پایان قصد دارم از شما بابت حمایتتون از این فرشته های ایرانی تشکر کنم.
  به امید موفقیت های علمی روز افزون برای تراجنسی ها Yes
  روانشناس و پژوهشگر، امیر شیرین زاده ( یاشار )

  پاسخ
 6. امین

  سلام. یعنی شیمیل حاصل گسترش ویژگی هاست و استفاده از هورمون و جراحی برای بارز تر شدن آلت و سینه و… یا اینکه به کلی ساخته میشه؟! چطور ممکنه آخه؟

  پاسخ
  1. محتا

   در متن توضیح داده شده، هیچ فردی شیمیل به دنیا نمیاد. شیمیل یک اسم صنعتی و هالیوودی است و کسی مادرزاد اینطور به دنیا نمی اید و حاصل اقدامات زیبایی مانند پروتز، لیزر و امثالهم است

   پاسخ
 7. پری

  سلام خسته نباشید.ممنون از مطالبی که در اختیار مردم قرار میدهید.
  من۱۷سال دارم و حدودا یک سال است که با واژه تراجنسی توسط یک مستند از صدا و سیما آشنا شدم.
  من از کودکی از جسم خودم متنفر بودم و اعمال ورفتارم شباهت بسیاری به جنس مخالف خودم داشته و در کودکی هم اصرار داشتم ثابت کنم که من پسر هستم نه دختر!!!
  الان واقعا گیج شده ام! نمیدانم باید چه کار کنم چون خانواده ای مذهبی وشهرستانی دارم و کنار امدن با این قضیه کاملا برایشان مشکل خواهد بود.امیدوارم شما کمکم کنید چون من نمیتوانم با کسی این موضوع را درمیان بگذارم.
  تشکر.

  پاسخ
 8. محمد

  سلام من نمیدونم تا الان چندبار بهتون پیام دادم اما الان با خوندن این مطالب فهمیدم من تراجنسی هستم و بعداز دیدن اون فیلم دختر ۱۴ ساله الان شوق و استرس بیشتری واسه تغییر جنسیت خودم دارم و تمام تلاشمو واسه رسیدن به هدفم میکنم حتی اگر تنها بشم فقط یک سوال دارم ، یعنی هیچ کس نیست که به من و امثال من کمک کنه تا انقدر سختی نکشیم و این چیزارو توی خودمون نریزیم؟
  من هروقت به این موضوع فکر میکنم گریم میگیره و فقط فکر خودکشی به ذهنم میرسه…. Cry

  پاسخ
 9. مسعود

  سلام خیلی ممنون از مطالبتون من یک ترنس سکشوال هستم ولی به دلیل مساعل مالی و اجتماعی نمیتونم اون جوری که میخوام باشم فشار عصبی خیلی زیاده خیلی دوس دارم تغییر جنسیت بدم ولی قدرتشو ندارم امیدوارم همه بتونن اون جوری که میخوان از این زندگی لذت ببرن Big Frown Big Frown Big Frown Big Frown

  پاسخ
 10. paric

  سلام.دختر ۲۷ساله.من دچار ابهام شدم.زمان نوجوانی دوست داشتم پسر باشم از پوشیدن لباسهای دخترونه تا جایی که میشد اجتناب میکردم.رفتارهای پسرونه نوع حرف زدنشون شوخیاشون،لباس ،ورزشهاشون،علایقشون دوست داشتم.شلوار لی همیشه از نوع پسرونه میپوشیدم.کفش اسپورت پسرونه انتخابم بود ولی سایز من نبودن.دوست داشتم واقعا پسر بودم.الان سالها گذشته و حس اون کشش رو ندارم ولی هنوز از رفتارهای لوس کاملا دخترانه خوشم نمیاد وفکر میکنم به همین اندازه دختر بودن کافیه.ظرف شستن واسم قابل تحمل تر شده.لباس دخترونه با فکر راحتترمیپوشم.نمیتونم صحبتها،فال یا فیلمها و…که معمولا دخترها میپسندن نگاه کنم.حس میکنم بیخودن.مدلهای ماشینها جذابن واسم.ورزشهای پر ریسک مثل پرواز دوست دارم ولی ورزش رزمی نه زیاد.و از قبل تا حال هم،همیشه گرایش جنسی به پسرها داشتم و عاشق پسرهاهم شدم .جدیدا متوجه شدم وسواس فکری دارم.میخوام بدونم ممکنه یک زمانی گرایش من برای تبدیل شدن به پسر دوباره برگرده ؟چون چندسالی هست که با جنسیت دختر مشکلی ندارم و مسائل معمول دختربودن رو پذیرفتم و تمایل به ازدواج دارم ولی هنوز بعضی بمن میگن مثل پسرارفتا رمیکنی

  پاسخ
  1. محتا

   سلام.
   بهترین و مهمترین کار این هست که به یک روانپزشک معتبر مراجعه کنید.
   اما اینکه شما از برخی از کلیشه های زن بودن راضی نیستین و اینکه شما رفتارهایی دارید که ممکن است پسرانه تلقی شود دلیلی بر ترنس بودن نیست.
   شما پسر یودن را دوست ندارید بلکه برخی کلیشه های پسر بودن را دوست دارید و این نشانه ترنس بودن نیست

   پاسخ
 11. Dayan

  سلام با چه نوع ازمایشی میشه فهمید که ما ترنس هستیم یا نه ؟
  پیش روانپزشک هم نمیتونم برم به پدر و مادرم هم نمیتونم بگم به هر کسی هم که گفتم بهم پوزخند زده …
  من باید چیکار کنم؟

  پاسخ
 12. آرمان

  سلام.
  من آرمان هستم ،خودم ترنس نیستم.ولی به ترنس ها اعتقاد دارم و دعا میکنم که روزی بیاد این انسانهای دوست داشتنی مورد حمایت دولت و مردم قرار بگیرند.
  فطرت و ذات ما بر اساس دوست داشتن و محبت گذاشته شده،که میشه این فطرت الهی رو در بچه ها دید که با محیط و افراد اطرافشون چطوری برخورد میکنن ! ولی متاسفانه هر چی بزرگ تر میشیم با توجه به تاثیرات محیط ، افراد و افکار پیرامونمون ، از این فطرت الهی فاصله میگیریم،و رفتارهایی انجام میدیم که باعـث رنجش و شکسته شدن دل اطرافیانمون میشه،
  ما باید یاد بگیریم انسان ها را هر طوری که هستن ،دوست داشته باشیم و درکشون کنیم…
  [حذف توسط مدیر]
  یا علی
  (از مدیریت سایت خواهش میکنم ک اینارو پاک نفرمایند،شاید بتونم کمکی کرده باشم)

  پاسخ
 13. mehti

  سلام من پسرم ولی حس دخترونه دارم الان بخاطر وضع مالی و موقعیت اجتماعی نمیتونم تغیر جنسیت بدم الانم وضع مالیم خوب نیست که همش برم پیش دکترو ازمایش بدم ایا ارگانی ما رو حمایت میکنه؟؟پیش چه دکتری واسه اینکه حسم کاملا پسرونه شه برم؟لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ
  1. محتا

   سلام. شما باید به یک روانپزشک معتبر مراجعه کنید تا بتوانید خودتان را بهتر بشناسید.
   برای دریافت کمک میتوانید به بخش مداخله در بحران بهزیستی مراجعه کنید و در صورتی که شرایط دریافت داشتید به شما کمک میکنند

   پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNo

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت