احکام شرعی پیش از جراحی تغییر جنس

احکام شرعی

این مقاله بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) به موضوع انجام احکام شرعی پیش از جراحی تغییر جنس می پردازد و نگاه تمام مراجع تقلید را شامل نمی شود. در صورت هرگونه سوال یا شبهه بهتر است برای نتیجه بهتر به مرجع تقلید خود مراجعه کنید و با سوال کامل و واضح حکم شرعی از سمت مرجع تقلید خود دریافت کنید

تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد

تغییر جنس برای تراجنسی ها توسط بسیاری از علمای شیعه پذیرفته شد و فرد می تواند با پشتوانه شریعت اقدام به جراحی تغییر جنس کند.
اما یک تراجنسی مسلمان علاوه بر جراحی مسائل دیگری نیز برایش پدید می آید. مسائلی مانند نماز، حجاب، محرمیت و…

چیزی که واضح است پس از جراحی تغییر جنس احکام شرعی بر اساس اندام جنسی و جنس مورد نظر است.
مثلا یک تراجنسی زن پس از جراحی باید احکام شرعی را بر مانند سایر زنان انجام دهد و احکامی مانند حجاب، نماز و… را مانند زنان انجام دهد.

اما یک سوال اساسی وجود دارد.
احکام یک تراجنسی پیش از جراحی چطور است؟ زمانی که فرد در مرحله گذار از یک جنس به جنس دیگر است باید چطور رفتار کند؟
آیا مثلا یک تراجنسی زن به مرد می تواند با تکیه بر مجوز پزشکی قانونی و برای آماده شدن به رفتن در نقش جنسی جدید پوششی مردانه داشته باشد؟ یا نه، باید تا پیش از جراحی تماما بر احکام زنان رفتار کند؟
در ادامه با محتا باشید.

صحبت درباره تغییر جنسیت و احکام شرعی تغییر جنسیت مساله جدیدی است و در گذشته چنین واضح و آشکار  نبوده است.
حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله اولین بار به خوبی به موضوع تغییر جنس پرداخت و احکام مرتبط با تغییر جنس را به صورت کامل تشریح کرد. چنین اقدامی در این سطح برای اولین بار بود که انجام می شد.

شاید همین اقدام امام خمینی(ره)  بود که به مریم خاتون شهامت حضور و مطرح کرد مساله تراجنسی را داد تا در نهایت به حکم تاریخی امام (ره) منجر شود.

اما بسیاری از تراجنسی ها درباره حقوق شرعی و احکام شرعی پیش از تغییر خود ناآگاه هستند و نمی دانند پیش از جراحی باید چگونه احکام شرعی خود را رعایت کنند.
اکنون میخواهیم در این مطلب محتا این موضوع را از دید امام (ره) بررسی کنیم

امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله در موضوع مستحدثات و در مساله دوم بیان کرده اند

«اگر کسى را فرض کنیم که قبل از عمل جراحى یقین داشته باشد به اینکه از جنس مخالف است و عمل جراحى اگر بر روى او انجام شود او را به جنس مخالف مبدل نمى کند بلکه جنسیت واقعیش را که تاکنون پنهان بوده کشف مى سازد شبهه اى نیست در اینکه واجب است مادام که عمل را انجام نداده مانند بعد از عمل آثار جنس مخالف را مترتب کند و حرام است آثار جنسى که فعلا بحسب ظاهر دارد مترتب نماید، بنابراین اگر کسی که فعلا در جنس زنان است یقین داشته باشد به اینکه در واقع مرد است همه آنچه بر مردان واجب و یا حرام است بر او نیز واجب و یا حرام است ، و بعکس آن ، و اما اینکه آیا چنین کسى واجب است با عمل جراحى صورت ظاهرى خود را تغییر دهد و واقعیت خود را ظاهر کند یا نه ؟ جواب این است که واجب نیست ، مگر در فرضی که عمل به تکالیف شرعى واقعیش و یا بعضى از آن تکالیف موقوف بر آن عمل جراحى باشد و جز با آن عمل اجتناب از محرمات الهیه ممکن نباشد که در این صورت واجب مى شود.»

به زبان ساده در این مساله بیان شده است که اگر شخصی مطمئن باشد که جنسیت دیگری دارد نه تنها می تواند احکام جنس دیگر را رعایت کند بلکه بر او واجب است تا احکام جنس دیگر را رعایت کند.

مثلا اگر زنی مطمئن باشد بدون شک یک مرد است باید احکام شرعی مردان را رعایت کند و به عنوان مثال از زنان نامحرم دوری کند.
اما ممکن است از این مساله اینطور برداشت شود و یا تفسیر شود که این حکم برای افرادی است که در اصطلاح فقه به آنها خنثی و یا در اصطلاح پزشکی به آنها بیناجنسی می گویند. مانند کسانی که سندرم موزائیک دارند و یا افرادی با بیضه پنهان.

در صورتی که تصور کنیم امام خمینی (ره) تفاوتی بین جنس و جنسیت قائل نشده است این تفسیر محتمل است اما تا جایی که به مساله دهم در همین صفحه نرسیده باشیم
در این مساله امام خمینی (ره) بیان کرده اند:

«آنچه که تاکنون گفته شد درباره دگرگونى واقعى جنس به جنس دیگر بود، اما اگر از طریق عمل جراحى کشف شود واقعیت شخص عمل شده که تاکنون مخفى بوده و مثلا این شخص که زن به حساب مى آمده و بعد از عمل مرد شده معلوم شود که از اول مرد بوده و به غلط تاکنون زن پنداشته مى شده ، و خلاصه کشف شود اینکه اگر تاکنون آثار زنیت بر او جارى مى شده بی جا مترتب مى شده و آن دیگرى که بعد از عمل کشف شود واقعا از اول زن بوده و تاکنون آثار مردى بر او مترتب مى شده بوده در اینصورت مسئله دیگرى پیش مى آید.»

از این مساله مشخص می شود که این مسائل برای کسانی است که جنس آن ها پنهان نبوده است و مشکلی در جنس آن ها وجود نداشته است.
در واقع بیان شده است اگر کسی از ابتدا جنس مرد داشته است ولی به اشتباه تصور می شده زن است، مثلا اگر بیضه پنهان داشته است یا کروموزم متفاوت داشته است مسائل دیگری پیش می آید.

از این دو مساله کامل مشخص است امام خمینی آگاهی کامل از تفاوت جنس و جنسیت داشته است و مسائل مرتبط با جنسیت را مدنظر قرار می‌داده است و این مسائل را برای کسانی بیان کرده اند که جنسیت متفاوت با جنس خود دارند و اطمینان دارند جنسیت آنها متفاوت است که امروزه به آنها تراجنسی می گوییم.

اما نباید از یک نکته بسیار مهم غافل شد و آن اینکه در مساله اول بیان شده است که شخص باید مطمئن باشد که جنسیت دیگری دارد و باید به یقین رسیده باشد.
اما چطور باید به این یقین و اطمینان رسید؟

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی کریمی نیا محقق و مدرس حوزه علمیه قم در گفتگو با محتا می گویند: «این اطمینان زمانی ایجاد می شود که پزشکان معتمد و پزشکی قانونی فرد را تایید کرده باشد که یک تراجنسی است و می تواند به عنوان بخشی از روند تغییر جنس و یا همان گذار از جنس قبلی پوشش خود را تغییر دهد و به عنوان جنس جدید زندگی کند»

حجت الاسلام کریمی نیا این پیش نیاز را برای تغییر پوشش و احکام شرعی فرد الزامی می داند زیرا بیان می کند این کار باعث می شود تا از مشکلات شرعی و اجتماعی زیادی جلوگیری شود.

ایشان ادامه می دهند: « کسانی که تراجنسی بودن آنان از طریق پزشکان ثابت شده باشد و تصمیم به تغییر جنس داشته باشند، میتوانند به عنوان آمادگی لباس جنس مخالف را بپوشند. ولی تا عمل جراحی به صورت کامل انجام نشده باشد به جنس جدید ملحق نیستند»

نکته ای که باید توجه کرد این است که بر اساس شرع فرد تا پیش از جراحی به عنوان جنس جدید شناخته نمی شود و کماکان بر اساس جنس قبلی است و همانطور که در ادامه مساله دوم آورده شده است برای انجام تکالیف شرعی و اجتناب از محرمات الهی جراحی واجب می شود. یعنی مسائلی مانند ازدواج یا سهم الارث تا پیش از جراحی بر اساس جنس قبلی است.

نتیجه گیری

طبق مباحثی که مطرح شد و تفسیر مسائلی که آیت الله خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده است و با کمک حجت الاسلام کریمی نیا نتیجه گیری می شود:

فرد تراجنسی در صورتی که به تایید پزشک معتمد رسیده باشد و از هویت خود مطمئن باشد واجب است تا احکام شرعی خود را بر اساس جنس جدید انجام دهد حتی اگر جراحی نکرده باشد. اما تا زمانی که جراحی خود را تکمیل نکرده باشد به عنوان جنس جدید شناخته نمی شود و مسائلی مانند ازدواج، انحصار وراثت و… بر اساس جنس فعلی می باشد.


:لینک کوتاه
http://www.mahtaa.com/?p=3951969

درباره نویسنده

محتا یک وبسایت گروهی است که به صورت رایگان جدیدترین آموزش ها، اخبار و مطالب مربوط به تراجنسی در دنیا و ایران را ارائه می‌کند

مطالب مرتبط

5 نظر

 1. امیر

  سلام محتای عزیز
  من این روز ها به شدت درگیر این مسئله بودم که آیا خدا راضی هست من این کار رو انجام بدم؟
  یا اینکه من فعلا شرایط عمل های تخلیه رو دارم و تا یکی دوسال آینده امکان تغییر آلت تناسلی رو ندارم، همش اضطراب این رو داشتم پس حکم شرعی من تو این روند و تا عمل سوم چی میشه؟
  واقعا داشتم ازین بلاتکلیفی رنج میبردم، ممنون بابت این مقاله ی خوبتون که باعث شد خیال من راحت بشه و از اضطرابام و دو به شکی هاسی که داشت منو میخورد کم بشه.
  خدا خیرتون بده.
  موفق باشید

  پاسخ
 2. شاهین

  سلام ینی الان که زیر نطر روانپزشکم و ترنس مرد هستم میتونم بدون حجاب برم تو خیابون و بدون حجاب نماز بخونم؟

  پاسخ
 3. محمد

  سلام.من رساله رو مطالعه کردم و همچنین مقالات حجت الاسلام کریم نیا.اما موردی که سوال داشتم به پاسخ نرسید.
  من در شرف ازدواج هستم با دختری غیر ترنس،سه سال هست که جراحی کرده ام. سوالی که برای این دختر خانم پیش اومده این هست که آیا ازدواج دختر غیر ترنس با مرد ترنس شرعی هست یا خیر.
  لطفا یک کتاب یا سایت معتبر برای اثبات و آگاهی از این حکم شرعی به من معرفی کنید.
  متشکرم

  پاسخ
 4. محمد

  سلام.من رساله رو مطالعه کردم و همچنین مقالات حجت الاسلام کریم نیا.اما موردی که سوال داشتم به پاسخ نرسید.
  من در شرف ازدواج هستم با دختری غیر ترنس،سه سال هست که جراحی کرده ام. سوالی که برای این دختر خانم پیش اومده این هست که آیا ازدواج دختر غیر ترنس با مرد ترنس شرعی هست یا خیر.
  لطفا یک کتاب یا سایت معتبر برای اثبات و آگاهی از این حکم شرعی به من معرفی کنید.
  متشکرم..

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNo

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت