محتا یک وبسایت گروهی است که به صورت رایگان جدیدترین آموزش ها، اخبار و مطالب مربوط به تراجنسی در دنیا و ایران را ارائه می‌کند

مقاله440
 • رادیو محتا – شماره هشتم

  شماره هشتم پادکست محتا در این شماره درباره برخی گروه های مشابه با تراجنسی ها صحبت میکنیم و همچنین سو ...

 • بعد از آن اتفاقات تحقیر ها ، توهیین ها و تحمت ها شروع شد. رها خسته و بی حال فقط میشنید و حرفی نمیزد. ...

 • اولین مصاحبه چلسی منینگ پس از آزادی

  چلسی منینگ یکی از مشهورترین ترنس های دنیا سر انجام پس از هفت سال، اقدام به انجام یک مصاحبه تلویزیونی ...

 • بعد از خوردن صبحانه حاضر شد و بعد از کسب اجازه از مادرش به سمت پارکی رفت که پاتوقش با بهار بود. نمید ...

 •   تلفن خانه زنگ خورد. جواب داد. الهام بود: الهام : سلام رهای خودم چطوری ؟ رها : سلام الهام خوبم ...

 • مردم ما نسبت به این نوع خلقت خداوند ناآگاه هستند .آنها(دوستان ترنس) جزء جامعه ما هستند مثل ما .وظیفه ...

 • سنگینی قفس جسمم رمقی برای روح خسته ام نمی گذارد. و هر روز آینه مهر تایید این قفس را بر روی پیشانی ام ...

 • مثل این می ماندکه یک قفس هم قدِ خودت حمل میکنی، بخواهی لباس بخری باید برای قفست بخری، بخواهی هرطور ر ...

 • من داستان زندگی خودم را میگویم از زمانی که فهمیدم تراجنسی چیست و فرق آنرا با همجنسگرا درک کردم سر از ...

 • افزایش آمار جراحی تغییر جنس در آمریکا

  طبق نظرسنجی های جدید حد فاصل سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ جراحی تغییر جنس در آمریکا حدود بیست درصد افزایش یا ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده