شاید وقتی اسم جراحی تغییر جنس را می شنویم اولین مشکلی که به ذهن ما برسد قیمت آن یا کیفیت جراحی باشد اما باید بدانید این کمترین چالش و اثری است که باید از جراحی تغییر جنس انتظار داشته باشید. این جراحی تنها یک جراحی فیزیکی نیست که بعد از گذراندن د ...

بیشتر بخوانید

دونالد ترامپ یکی از قوانین حمایتی اوباما درباره ترنس ها را ملغی کرد. وی استخدام افراد ترنس در ارتش آمریکا را ممنوع اعلام کرد در ژوئن سال گذشته باراک اوباما از پنتاگون درخواست کرد تا ممنوعیت حضور افراد ترنس در ارتش را از بین ببرد. وزارت دفاع آمری ...

بیشتر بخوانید

چلسی منینگ را که دیگر میشناسید اما برای کسانی که با او اشنا نیستند او یک ترنس مشهور و سرباز سابق ارتش آمریکا است که به جرم افشای 700.000 سند محرمانه به زندان افتاده بود و پس از تحمل هفت سال زندان، در اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما عفو و آ ...

بیشتر بخوانید

با سَم آشنا شوید. کودکی که میخواهد به شما کمک کند تا او را بشناسید و البته سَم یک ترنس است. سَم در واقع یک اسباب بازی و یک ایده جدید در حال توسعه است و سازندگان آن امیدوارند که سَم بتواند ترنس بودن را به کودکان توضیح دهد. این عروسک به سبک عروسک ...

بیشتر بخوانید

شاید تا امروز اصطلاح LGBT را شنیده باشید اما اگر این اصطلاح را نشنیدید باید بگویم که این اصطلاح مخفف کلمات خارجی "همجنسگرای مرد، همجنسگرای زن، دوجنس گرا و تراجنسیتی" است چیزی که در برگردان فارسی به آن درست یا غلط می گویند "دگرباشان" یا "اقلیت ها ...

بیشتر بخوانید