برای اولین بار یک ترنس زن (مرد به زن) توانسته است به فرزند خود از طریق سینه شیر دهد و این موضوع در مراجع علمی به ثبت رسیده است این ترنس زن پیش از اینکه به فکر شیردهی فرزندش باشد، برای شش سال سال هورمون هایی مانند اسپیرونولاکتون، پروژسترون و و نو ...

بیشتر بخوانید

کتاب همیشه راه خوبی برای کسب اطلاعات و دانش درباره موضوعات مختلف است تعداد کتاب هایی که به زبان فارسی و با نگاه علمی به موضوع تراجنسیتی بپردازد به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد و کمبود آن در ایران به شدت حس می شود این بار میخواهیم کتابی تازه را مع ...

بیشتر بخوانید

فیلم کوتاه Headspace یک فیلم احساسی و دقیق از مشکلات روزمره یک ترنس است این فیلم توسط فیلمساز ترنس، جیک گراف ساخته شده و از سختی های روزمره یک ترنس میگوید اتفاقاتی روزمره که برای افراد غیر ترنس بسیار عادی و دم دستی است اما برای ترنس ها تبدیل به ...

بیشتر بخوانید

نظرسنجی جدید موسسه تلتون نشان می دهد ترنس های جوان بیستر در معرض ریسک انجام خودکشی هستند و حدود ده برابر بیشتر ممکن است دچار افسردگی یا اضطراب شوند این نظرسنجی، بزرگترین بررسی مسائل روانی ترنس ها در استرالیا و اولین بررسی است که تجربیات والدین ا ...

بیشتر بخوانید

شاید وقتی اسم جراحی تغییر جنس را می شنویم اولین مشکلی که به ذهن ما برسد قیمت آن یا کیفیت جراحی باشد اما باید بدانید این کمترین چالش و اثری است که باید از جراحی تغییر جنس انتظار داشته باشید. این جراحی تنها یک جراحی فیزیکی نیست که بعد از گذراندن د ...

بیشتر بخوانید