بهمن آغاز شد. آغازی پر از درد و اندوه. قلبمان سنگین است و روحمان آزرده. وجودتان هیزم آتش زندگی هموطنانتان شد. این شماره رادیو محتا را به بزرگ مردان فداکار کشورمان، آتش‌نشان های قهرمان سرزمین مان تقدیم میکنیم. این سومین شماره رادیو اینترنتی محتا ...

بیشتر بخوانید

شبکه بی بی سی هر از چندگاهی سعی میکند با بهانه های مختلف درباره موضوع تراجنسی در ایران صحبت کند. این بار نیز به بهانه مستند "شوخی طبیعت" ساخته محمد احمدی دوباره به بررسی موضوع تراجنسی در ایران پرداخته است و برای آن نسخه صادر کرده است. جدا از بحث ...

بیشتر بخوانید

تا به امروز درباره ترنس بودن توضیحات زیادی دادیم اما برای برخی باز این سوال پیش می آید که ترنس بودن چیست؟ آیا ترنس بودن یک اختلال است یا بیماری یا هیچکدام؟ اگر بخواهیم به این سوال در یک کلمه پاسخ دهیم باید بگوییم ترنس بودن یک وضعیت پزشکی است که ...

بیشتر بخوانید

آیا کتاب پروانه ای در پیله را خواندید؟ داستان ترنسی که پیش از اینکه خودش را بشناسد مجبور به ازدواج می شود و حتی صاحب فرزند می شود. شاید فکر میکنید این ماجرا تنها برای قصه ها است یا حتی شاید بارها چنین داستان هایی را قضاوت کردید و پیش خودتان هزار ...

بیشتر بخوانید

همیشه اولین بودن سخت است پیش از این درباره اولین جراحی تغییر جنس در دنیا صحبت کرده بودیم اما این بار درباره اولین جراحی تغییر جنس در آمریکا صحبت میکنیم که باعث شد توجه مراکز علمی و پزشکی به موضوع هویت جنسیتی جلب شود و بین تراجنسی، دگرجنس پوشی و ...

بیشتر بخوانید