• رادیو محتا – شماره چهارم

  امروز اول اسفند ۱۳۹۵ و نوبت چهارمین رادیو اینترنتی محتا است. در این شماره به موضوع تقسیم بندی تراجنس ...

 • اولین عروسک ترنس دنیا

  اولین عروسک ترنس دنیا ساخته شد! این عروسک بر اساس شخصیت جاز جنینگز، ترنس نوجوان آمریکایی ساخته شده ا ...

 • جس هربست ۵۴ ساله شهردار شهر ۶۰۰ نفری نیو هپ در منطقه تگزاس اواخر ماه پیش در یک نامه به صورت عمومی اع ...

 • رادیو محتا، شماره سوم

  بهمن آغاز شد. آغازی پر از درد و اندوه. قلبمان سنگین است و روحمان آزرده. وجودتان هیزم آتش زندگی هموطن ...

 • شوخی طبیعت، یک حاشیه نگاری مغرضانه

  شبکه بی بی سی هر از چندگاهی سعی میکند با بهانه های مختلف درباره موضوع تراجنسی در ایران صحبت کند. این ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده