• چطور یک کودک ترنس را تشخیص بدهیم

  هویت جنسیتی یا gender از حدود سه سالگی شروع به نمایان شدن می کند یعنی از این سن کودک شروع به تشخیص خ ...

 • اولین ترنس زن که توانسته به فرزند خود شیر بدهد

  برای اولین بار یک ترنس زن (مرد به زن) توانسته است به فرزند خود از طریق سینه شیر دهد و این موضوع در م ...

 • معرفی کتاب: راهنمایی ساده برای موضوعی پیچیده

  کتاب همیشه راه خوبی برای کسب اطلاعات و دانش درباره موضوعات مختلف است تعداد کتاب هایی که به زبان فارس ...

 • فیلم کوتاه Headspace یک فیلم احساسی و دقیق از مشکلات روزمره یک ترنس است این فیلم توسط فیلمساز ترنس، ...

 • نظرسنجی جدید موسسه تلتون نشان می دهد ترنس های جوان بیستر در معرض ریسک انجام خودکشی هستند و حدود ده ب ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده