• بررسی های جدید درباره خطرات احتمالی هورمون تراپی

  تحقیق جدیدی که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد هورمون تراپی برای ترنس‌های زن ممکن است باعث مشکلات ...

 • همکاری جدید محتا و انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی در ایران

  همانطور که پیش از این گفتیم انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی تنها سازمان مردم نهاد (NGO) در ایران ...

 • مستقل شدن از خانواده، راه یا بیراه

  ترک خانه و خانواده و مستقل شدن راه حلی است که هر فرد ترنس حداقل یک‌بار به آن فکر کرده است. ولی آیا ا ...

 • سازمان بهداشت جهانی دیگر ترنس بودن را بیماری روانی نمی‌داند

  سازمان بهداشت جهانی در یک تصمیم تاریخی، ترنس بودن را دیگر به عنوان یک بیماری روانی در نظر نمی‌گیرد د ...

 • ملاقات با هیات مدیره جدید انجمن GD

  انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی یا به اختصار انجمن GD بنا دارد گردهمایی ای با حضور افراد ترنس در ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده