مشهد

مراکز مرتبط با تغییر جنس در مشهد

معرفی مراکز در محتا به معنای رد یا تایید و یا تبلیغ آن نیست و تنها به منظور سهولت در یافتن آدرس است

دکتر کامیار توکلی طبسی
ارولوژیست
آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، میدان امام رضا (ع) بیمارستان امام رضا
تلفن: ۰۵۱۱۸۰۲۲۳۹۱
سایت: Genitoplasty.ir
ایمیل: Info@genitoplasty.ir

بیمارستان امام رضا(ع) مشهد
آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۱۸۵۴۳۰۳۱
سایت: mums.ac.ir

پزشکی قانونی مشهد
آدرس: خیابان سناباد چهارراه پل خاکی
تلفن: ۰۵۱۱۸۴۲۵۹۴۶

دادسرای عمومی و انقلاب
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت
تلفن:  ۰۵۱۱۸۴۲۵۰۲۱

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت