شما نوشتید
 • مرد غمگین به چه خیره شده ای دراین شبِ سهمگین! تنی ها به درد تو راضی چه میخواهی از ناتنی؟ الف ایمانت را به ...

  مرد غمگین به چه خیره شده ای دراین شبِ سهمگین! تنی ها به درد تو راضی چه میخواهی از ناتنی؟ الف ایمانت را به گل کشیدند ب بریدند سرت را میانِ تنت جیم جرم تو چه بود برادر؟ واقعا جرم تو چه بود برادر؟ ...

  بیشتر بخوانید
 • اگر آفرینش را یک مثلث در نظر بگیریم،و یک ضلع آن را مردها و یک ضلع آن را زن ها درنظر بگیریم،به دو‌گروه تقس ...

  اگر آفرینش را یک مثلث در نظر بگیریم،و یک ضلع آن را مردها و یک ضلع آن را زن ها درنظر بگیریم،به دو‌گروه تقسیم میشوند،حال هر ضلع نیازهای اساسی و مختص به هر جنس خود را دارد که با هم متفاوت اما در صورت تام ...

  بیشتر بخوانید
 • دردِ اسارت کشیدست تنم تنِ خسته در این شهرِ غریب تنِ بیزار از این مردمِ پیر تنه بی جان که با آتشِ نیش،باز ...

  دردِ اسارت کشیدست تنم تنِ خسته در این شهرِ غریب تنِ بیزار از این مردمِ پیر تنه بی جان که با آتشِ نیش،باز هم پا برجاست از اسارت جستن،کارِ هر فردی نیست مرد میخواهد از این بند رهایی یافتن در دلم فریادی س ...

  بیشتر بخوانید
 • بعد از آن اتفاقات تحقیر ها ، توهیین ها و تحمت ها شروع شد. رها خسته و بی حال فقط میشنید و حرفی نمیزد. میسو ...

  بعد از آن اتفاقات تحقیر ها ، توهیین ها و تحمت ها شروع شد. رها خسته و بی حال فقط میشنید و حرفی نمیزد. میسوخت و فریاد نمیکشید. مینشست و اطرفیانش را نگاه میکرد که چطور وجودش را لبریز از غم میکنند اما شکا ...

  بیشتر بخوانید
 • بعد از خوردن صبحانه حاضر شد و بعد از کسب اجازه از مادرش به سمت پارکی رفت که پاتوقش با بهار بود. نمیدانست ...

  بعد از خوردن صبحانه حاضر شد و بعد از کسب اجازه از مادرش به سمت پارکی رفت که پاتوقش با بهار بود. نمیدانست چرا این روزها بیشتر به او فکر میکند. مدت کمی بود که نسبتا فراموشش کرده بود. ولی نمیدانست که چرا ...

  بیشتر بخوانید
 •   تلفن خانه زنگ خورد. جواب داد. الهام بود: الهام : سلام رهای خودم چطوری ؟ رها : سلام الهام خوبم. تو ...

    تلفن خانه زنگ خورد. جواب داد. الهام بود: الهام : سلام رهای خودم چطوری ؟ رها : سلام الهام خوبم. تو چطوری؟ الهام : منم خوبم مرسی. یه هفته هست ازت بی خبرم. تو مهمونی حالت خیلی خراب بود. نگرانت شدم ...

  بیشتر بخوانید
 • مردم ما نسبت به این نوع خلقت خداوند ناآگاه هستند .آنها(دوستان ترنس) جزء جامعه ما هستند مثل ما .وظیفه رسان ...

  مردم ما نسبت به این نوع خلقت خداوند ناآگاه هستند .آنها(دوستان ترنس) جزء جامعه ما هستند مثل ما .وظیفه رسانه ملی و سایر رسانه های جمعی است که مردم را آگاه کنند .آنها نیاز به محبت و نگاه مهرآلود مردم را ...

  بیشتر بخوانید
 • سنگینی قفس جسمم رمقی برای روح خسته ام نمی گذارد. و هر روز آینه مهر تایید این قفس را بر روی پیشانی ام حک م ...

  سنگینی قفس جسمم رمقی برای روح خسته ام نمی گذارد. و هر روز آینه مهر تایید این قفس را بر روی پیشانی ام حک می کند. نگاه من پریشان از فریاد تنهایی ام درون قفسی است که ناخواسته اسیر اش شده ام. و تو این دوس ...

  بیشتر بخوانید
 • مثل این می ماندکه یک قفس هم قدِ خودت حمل میکنی، بخواهی لباس بخری باید برای قفست بخری، بخواهی هرطور رفتار ...

  مثل این می ماندکه یک قفس هم قدِ خودت حمل میکنی، بخواهی لباس بخری باید برای قفست بخری، بخواهی هرطور رفتار کنی بالاخره محدودیت قفس بر جسمت تحمیل میشود. مثل ترنس، که باید برای تنش لباس بخرد و متناسب با ظ ...

  بیشتر بخوانید
 • من داستان زندگی خودم را میگویم از زمانی که فهمیدم تراجنسی چیست و فرق آنرا با همجنسگرا درک کردم سر از پا ن ...

  من داستان زندگی خودم را میگویم از زمانی که فهمیدم تراجنسی چیست و فرق آنرا با همجنسگرا درک کردم سر از پا نمیشناختم که اختلاف بین خودم و دیگرانی که نمی فهمیدیم را پیدا کردم که من یک ترنسجندر هستم و می ب ...

  بیشتر بخوانید

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت